Слушайте Аудио коучинг сесията по процеса на Робът Дилтц - Логически нива и изграждане на визия за екипа, който движи бизнеса ви напред, само за 1 час,

БЕЗ ДА без да ви натрапват какво е правилно и какво не, контролирайки напълно резултата. 

Сега е най-подходящият момент да изпробвате коучинга като подход и да се уверите, че работи И за вас.

Ето защо трябва да отговорите на въпросите от Аудио коучинг сесията сега:

  •  Ще изследвате какви ресурси и среда са необходими на екипа ви, за да движи бизнеса ви напред.

  • Ще изследвате какви умения и способности имат и трябва да имат хората в екипа ви, за да постигат поставените цели.

  • Ще начертаете стъпките как да стигнете до тях, по-бързо от вашите конкуренти

Аз съм Пламена Гетова, Коуч и HR стратег с над 15 години опит в изграждане на екипи и над 7 години опит с коучинг клиенти.
Created with