• Продължителност

  от 30 мин до 1 час

  Изграждане на визия за екипа, който движи бизнеса ти напред

  Аудио коучинг сесия по процеса на Робът Дилтц - Логически нива

  Слушайте Аудио коучинг сесията по процеса на Робът Дилтц - Логически нива и изграждане на визия за екипа, който движи бизнеса ви напред, само за 1 час,

  БЕЗ ДА без да ви натрапват какво е правилно и какво не, контролирайки напълно резултата. 

  Сега е най-подходящият момент да изпробвате коучинга като подход и да се уверите, че работи И за вас.

  Ето защо трябва да отговорите на въпросите от Аудио коучинг сесията сега:

   Ще изследвате какви ресурси и среда са необходими на екипа ви, за да движи бизнеса ви напред.

  Ето защо трябва да отговорите на въпросите от Аудио коучинг сесията сега:

  Ще изследвате какви умения и способности имат и трябва да имат хората в екипа ви, за да постигат поставените цели.

  Ето защо трябва да отговорите на въпросите от Аудио коучинг сесията сега:

  Ще начертаете стъпките как да стигнете до тях, по-бързо от вашите конкуренти


  #ефективенекип

  Пламена Гетова

  Твоят Коуч и ментор
  Пламена е HR професионалист с повече от 15 години опит в областта на човешките ресурси. Основна част от опита си придобива в BPO и IT сектора. Ценна част от опита й е свързан с развитие и задържане на хора в бързо развиващите се организации, за които е работила. Преминала е коучинг обучение на Erickson coaching international и акредитирана от Международната коуч федерация (ICF) като ACC (Associate Certified Coach) и придобила квалификация NLP Master.Използва коучинг техники на ориентиран към резултата метод за мотивация и вдъхновение на хора, развиване на нови умения, създаване на екипна култура с висока производителност. Магистър по Управление на Човешки ресурси в УНСС.
  Created with